Sisäilmatutkimus Jyväskylästä koko Suomeen

Sisäilmaongelmiin on useita syitä – me selvitämme, mitä ne ovat

Kosteusvaurioiden lisäksi sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa puutteellinen ilmanvaihto ja rakenteista irtoavat pölyt ja kaasut, sekä rakennusta ympäröivät tekijät. Sisäilmatutkimus selvittää sisäilmasta johtuvat haitat ja niiden syyt, tarvittaessa on tukeuduttava vielä näytteiden ottoon. Teemme tutkimuksia esim. koteihin, kouluihin, päiväkoteihin, taloyhtiöihin, yritystiloihin ja muihin kohteisiin tarpeen mukaan Jyväskylän sekä koko maan alueella.

Kysy apuamme, älä jää yksin ongelmasi kanssa ja varsinkaan liian pitkäksi aikaa! Meistä saat luotettavan, sinun puoliasi pitävän sisäilmaongelmien asiantuntijan. Kartoitamme jokaisen rakennuksen aina kokonaisuudessaan todella huolellisesti, mikä on tärkeää ongelman ratkaisemiseksi, koska haittatekijät voivat helpostikin juontaa juurensa monen pienen asian summaan.

Hyvä sisäilma on tärkeä osa terveyttä, viihtyisyyttä ja työtehoa

Kun sisäilmatutkimus on tehty ja ongelmien lähteet on selvitetty, on perusteltua ryhtyä nopeasti korjaaviin toimenpiteisiin. Hyvä sisäilmasto on nähtävä esimerkiksi työpaikoilla tärkeänä tuotannon tekijänä. Hyvä sisäilma on nähtävä osana myös hyvää terveyttä ja sen ylläpitämistä. Laadukas sisäilma lisää niin ikään tilojen käyttäjien hyvinvointia, viihtyvyyttä ja työtehoa. Tämä koskee työyhteisöjen lisäksi niin koteja, kouluja kuin muitakin tahoja!  

Sisäilmaongelmat työyhteisön näkökulmasta

Työpaikoilla sisäilmastoon liittyvät ongelmat ovat merkittävät niin terveydellisesti kuin taloudellisestikin arvioituina. Taloudellinen merkitys kohdistuu työntekijöihin, työnantajaan ja yhteiskuntaan. Kuluja aiheutuu työntekijöille ainakin lääkekuluina. Työnantajalle kulut syntyvät lähinnä tuotannon häiriöistä ja sairasajan omavastuista.

Sairastaminen aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia sairastamiseen liittyvistä korvauksista. Kun ongelmia ilmaantuu, ei työnantajalla useinkaan ole riittävää tietotaitoa selvittämään mistä ilmenneissä ongelmissa on kysymys ja mitä sille tulisi tehdä.

Pahimmillaan sisäilmastoon liittyvät ongelmat voivat sotkea koko työpaikan. Henkilöstö alkaa sairastella. Lisääntyvät poissaolot aiheuttavat paineita työasioiden hoitamisessa. Osaavia sijaisia on vaikea saada. Henkilösuhteet alkavat kiristyä ja farssi on valmis.

TaloTerveys Lajunen on alansa edelläkävijä

Yrityksemme on paitsi sisäilmatutkimus- ja korjaussuunnittelualan kokenut tekijä, myös innokas korjausmenetelmien kehittäjä. Olemme mukana innovoimassa useita uusia menetelmiä kansainvälisten yhteistyökumppaniemme kanssa. Tavoitteenamme on luoda nopeita ja kustannustehokkaita ratkaisuja erilaisiin sisäilmaongelmiin.

Tässä työssä olemme onnistuneet hyvin luomalla muun muassa erikoismenetelmiä lattiaongelmiin. Lattiaongelmien ratkaisussa olemme alan edelläkävijöitä. Myös kiviaineisten ulkoverhousten kustannustehokas korjausmenetelmä on osoittautunut tehokkaaksi ja toimivaksi. Teemme jatkuvaa tuote- ja menetelmäkehittelyä sekä tutkimme korjausten vaikutusta koettuihin terveyshaittoihin.

Tutkimuksemme ja kehitystyömme yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on kehittää edelleen menetelmiä, joilla korjauskustannuksia voidaan alentaa tehokkaasti laadusta tinkimättä ja näin mahdollistaa useampia tarvittavia korjauksia. Kerromme lisää aiheesta! Ota siis yhteyttä, jos sisäilmatutkimus on ajankohtaista tai haluat kuulla tarkemmin palveluistamme.

Kuntotutkimus » Sisäilmatutkimus » Julkisivukorjaus »

Sisäilmaongelmien terveyshaitat

Jos rakennuksen rakenteissa on vaurioita, ne aiheuttavat tilojen käyttäjille monenlaisia terveyshaittoja. Yleisimpiä terveyshaittoja ovat ärsytysoireet, yskä, nuha, tukkoisuus, äänen käheys, hengitysvaikeudet, kuumeilu, päänsärky, voimakas väsymys, silmäoireet, iho-oireet jne. Oireilun alkaminen on yksilöllistä, ja ongelmarakennuksissa kaikki tilojen käyttäjät altistuvat.

Terveyshaitat ovat yleisin syy sille, miksi rakennevaurioita ylipäätään epäillään. Usein terveyshaittaa siedetään pitkään tai sitä vähätellään ennen kuin haetaan apua ongelman ratkaisemiseksi. Ota pikimmiten yhteyttä, jos epäilet rakennuksessasi piilevän rakenteellisia tai muita sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä!