Työpaikkojen sisäilmatutkimukset työpaikoilla

Me selvitämme työpaikkojen sisäilmaongelmien syyt – palvelemme toimistoltamme Jyväskylästä koko maahan

Työpaikoilla sisäilmastoon liittyvät ongelmat ovat merkittävät niin terveydellisesti kuin taloudellisestikin arvioituina. Taloudellinen merkitys kohdistuu työntekijöihin, työnantajaan ja yhteiskuntaan. Kuluja aiheutuu työntekijöille ainakin lääkekuluina. Työnantajalle kulut syntyvät lähinnä tuotannon häiriöistä ja sairasajan omavastuista.

Sairastaminen aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia sairastamiseen liittyvistä korvauksista. Kun ongelmia ilmaantuu, ei työnantajalla useinkaan ole riittävää tietotaitoa selvittämään mistä ilmenneissä ongelmissa on kysymys ja mitä sille tulisi tehdä.

Pahimmillaan sisäilmastoon liittyvät ongelmat voivat sotkea koko työpaikan. Henkilöstö alkaa sairastella. Lisääntyvät poissaolot aiheuttavat paineita työasioiden hoitamisessa. Osaavia sijaisia on vaikea saada. Henkilösuhteet alkavat kiristyä ja farssi on valmis.

Terveen työpaikan tuntomerkkejä

  • riittävä ilmanvaihto, jota voidaan tarvittaessa tehostaa
  • oikea lämpötila
  • ei tupakansavua
  • yksilöllinen säätö parantaa viihtyisyyttä
  • paperit, kopiokoneet ja tulostimet säilytetään kaapeissa
  • sisäilman seuranta
  • säännöllinen siivous
  • mahdolliset ongelmat sisäilmassa selvitetään nopeasti, ja tuloksia seurataan

Meidän asiantuntijat auttavat työpaikkasi sisäilmaongelmien ratkaisemisessa luotettavasti ja ratkaisevin tuloksin. Keräämme taustatiedot ja tulemme käymään kohteessa, minkä jälkeen laadimme suunnitelman tarvittavista tutkimuksista, kuten kuntotutkimus, ja saatujen tulosten jälkeen ryhdymme toimenpiteisiin.

Ota yhteyttä

Hyvä sisäilma on tärkeä osa terveyttä, viihtyisyyttä ja työtehoa

Kun sisäilmatutkimus työpaikalla on tehty ja ongelmien lähteet on selvitetty, on perusteltua ryhtyä nopeasti korjaaviin toimenpiteisiin. Hyvä sisäilmasto on nähtävä esimerkiksi työpaikoilla tärkeänä tuotannon tekijänä. Hyvä sisäilma on nähtävä osana myös hyvää terveyttä ja sen ylläpitämistä. Laadukas sisäilma lisää niin ikään tilojen käyttäjien hyvinvointia, viihtyvyyttä ja työtehoa. Tämä koskee työyhteisöjen lisäksi niin koteja, kouluja kuin muitakin tahoja!

Ota yhteyttä »